Tarieven

Kennismakingsgesprek        GRATIS

Een traject begint met de kennismaking.
Heb jij vragen en/of twijfels over je hulpvraag of de hulpvraag van jullie kind? Of vraag jij je af of mijn werkwijze aansluit bij jouw hulpvraag? Tijdens een kennismakingsgesprek kan ik vragen beantwoorden en eventuele twijfels proberen weg te nemen.

 

Consult             €70,- btw vrijgesteld

  • Een consult duurt gemiddeld 60 minuten. De factuur kan per PIN of contant te worden voldaan.     
    Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Niet nagekomen of niet tijdig afgemelde afspraken worden in rekening gebracht

Ik ben lid van CAT-complementair en beroepsorganisatie MET waardoor de consulten van Praktijk de Schatkist (gedeeltelijk) worden vergoed door verschillende ziekenfondsen.             
Voor meer informatie:  https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/


  •                   

 


 

 

Prestatiecodes ziekenfonds

24513: behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

24504: behandeling overige psycho-sociale therapie
Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.


24012: Behandeling energetische therapie
Energetische therapie bevordert de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten. Niet de ziekte wordt behandeld maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. De energetische therapie behoort bij de complementaire zorg.


24005: Behandeling overige natuurgeneeskunde 
De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen.

 

Voor meer informatie verwijs ik je naar: https://catcomplementair.nl/soorten-therapie/