Een gezonde groepsdynamiek gaat over veiligheid, afstand en nabijheid en onderliggend commitment, een gezamenlijk doel is een krachtige drijfveer. Een veel gemaakte fout is dat bij stagnatie van deze dynamiek de focus wordt gelegd op de inhoud.

Door de blik te verleggen en systemisch te kijken kan onderzocht worden waar de stagnatie is ontstaan, zodat er een gezonde groepsdynamiek kan ontstaan. 
Door inzichtelijk te maken wat de wetmatigheden binnen relaties met overige teamleden zijn, welke patronen er aanwezig zijn, hoe onderlinge communicatie verloopt kan er (opnieuw) verbinding ontstaan binnen het systeem (de groep).
Praktijk de Schatkist geeft inzicht in de groepsdynamiek en de onderliggende disbalans specifiek voor onderwijsinstellingen, KDV, BSO, PSZ.
 

Coaching on the Job is erop gericht teamleden verder te helpen in praktijksituaties op de werkvloer. Aan de hand van een ontwikkelingsvraag gaan we aan de slag met wat er speelt, inzicht geven in patronen, persoonlijke aandeel en communicatie. Op zoek gaan naar jouw sterke eigenschappen en kwaliteiten die je in kunt gaan zetten als 'pion' ter bevordering van een gezonde groepsdynamiek.