"If we know where we came from ,we may better know where to go. If we know who we came from, we may better understand who we are"

 

We worden allemaal gevormd vanuit de opvoeding, vanuit onze ervaringen en vanuit onze persoonlijkheid.

Laag voor laag word je zo als mens gevormd. Vanaf je geboorte zijn er al factoren die hierin bepalend zijn. Het gezin van herkomst. De plek die je inneemt en patronen en strategieën die je eigen maakt om hierin te kunnen functioneren. Ingrijpende gebeurtenissen en (traumatische) ervaringen die je meemaakt. De verschillende levensfasen die je doorleeft. Dit alles vormt  jouw identiteit, maar is dit ook wie je bent? 

In het ouderschap, partnerrelaties en de werkvloer word je gespiegeld in datgene wat er in jou om aandacht vraagt, het brengt je terug naar je eigen kind-plek. Vanuit deze plek maakte jij je strategieën en mechanismes eigen om jezelf staande te houden . Deze zijn nu niet langer dienstbaar, ze zorgen ervoor dat je vastloopt op welk vlak dan ook.

Je loopt vast in de opvoeding van jullie kind. Je kind laat specifiek gedrag zien wat voor jou herkenbaar is of gedrag wat je totaal niet herkent. Je ervaart frictie of wrevel tussen jou en je kind. Je kind is jouw spiegel!

Je merkt dat je relatie vastloopt. Het is niet meer zoals het was...Het dekseltje lijkt niet meer op het potje te passen, er is miscommunicatie of onenigheid over bijvoorbeeld de opvoeding. Je trekt steeds het zelfde type partner aan , je ervaart bepaalde obstakels met betrekking tot relaties. 

Je loopt vast op de werkvloer. Je merkt dat je stagneert in je functie en binnen het team. Je voelt je niet meer zo op je plek als voorheen.

Je ontwikkeld bepaalde Fysieke en/of psychische klachten. Je bent uitbehandeld, er kon geen diagnose worden gesteld of je hebt een traject afgelegd maar je wilt meer inzicht in de betekenis van je klachten.

Krijg inzicht in deze familiepatronen, strategieën en mechanismes , ontdek jouw Schatkist, word wie je bent!